Lumbago

Lumbago er en diagnose og samlebetegnelse på mange tilstander som har til felles at de gir smerter i (lumbalcolumna)  korsryggen

Lumbago skilles fra isjias ved at lumbago er lokalisert smerte i korsryggen, mens isjias er smerter som stråler fra ryggen og nedover i ene benet.

Lumbago er en akutt innsettende smertetilstand som ofte blir bra av seg selv innen få dager. Likevel kan den i sjeldnere tilfelle ha flere ukers varighet.

I korsryggen er det flere muskler som kan være årsak til smerte, særlig ved overbelastning.

 

Behandling

Overordnet mål for behandling er å oppnå tilstrekkelig smertelindring til at pasienten kan gjenoppta normal aktivitet, fordi aktivitet i seg selv er et viktig tiltak for tilhelning. Kortvarig medikamentbehandling eller annen symptomlindrende tiltak som for eksempel manipulasjon kan være nødvendig. Prognosen er god ved akutte korsryggsmerter (grønne flagg), men symptomlindrende tiltak kan være nødvendig

 

Eirik Bruset, bruset.eirik@gmail.com, tlf: 456 100 11,Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen