Krystallsyken

Krystallsyken ( BBPV; Bening Posisjonell Paroxysmal Vertigo)

Krystallsyken er trolig en av de vanligste årsakene til anfallsvis svimmelhet, denne tilstanden rammer oftest kvinner, særlig i aldersgruppen over 40 år.

Årsaken til krystallsyken finner man i det indre ørets balansesenter. Små ørestener av calsium løsner fra en membran og sklir ut i en eller fler av buegangene, oftest den bakerste.

Man kan oppleve en extrem svimmelhet etter man snur hodet til en av sidene, anfallet varer omtrent 20 sekunder etter man retter opp hodet igjen.

De fleste tilfellene vet man ikke hvorfor disse krystallstenene løsner, men man tror aldersforandringer er en viktig årsak. En del av tilfellene kan oppstå etter hodetrauma.

Behandlingen av krystallsyken kan utføres med en teknikk som kalles Epley´s manøver, som går ut på å tømme tilbake krystallene fra buegangen til balansesenteret hvor de opprinnelig kommer ifra.

Denne teknikken brukes om problemområdet sitter i de bakre buegangene (ca 80% av tilfellene)

Teknikken som brukes for de laterale buegangene, kalles barbeque-manøver, eller "gator-roll"

Ubehandlet kan denne tilstanden gå over av seg selv, men i visse tilfeller kan den sitte i lange perioder.  Prognosen er god, og ca70-90% blir bra etter behandlinger, når rett diagnose er stilt.

Eirik Bruset, bruset.eirik@gmail.com, tlf: 456 100 11,Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen