Prolaps

Ryggsøylen består av ryggvirvler med tilstøtende bruskskiver mellom virvlene. Skivene(Discus intervertebralis) er viktige for å dempe støt, og for at virvlene skal kunne beveges i forhold til hverandre slik som når vi krummer ryggen.

Prolaps kommer av latin prolapsus og betyr å dette ned.
Ryggsøylen består av ryggvirvler med tilstøtende bruskskiver mellom virvlene. Skivene(Discus intervertebralis) er viktige for å dempe støt, og for at virvlene skal kunne beveges i forhold til hverandre slik som når vi krummer ryggen. Den enkelte skiven består av en fast ytre ring med en bløt kjerne i midten. Den ytre ringen er ofte noe svekket i bakre deler og kan briste på grunn av aldringsforandringer, eller på grunn av akutte belastninger. Når ringen brister, kan deler av den bløte kjernen tyte ut og bli stående som en utposning på utsiden av skiven. Det er denne utposningen som kalles et prolaps. Dersom prolapset trykker mot en nerve, som løper ut i kanaler mellom virvlene, vil dette føre til smerter og mulig skade av nerven.


De alle fleste har hatt et prolaps, større eller mindre, som ikke har gitt noen større symptomer. Det er hovedsakelig om prolapset trykker mot nerverøtter at man blir påvirket av dette.
De alle fleste (80-90%) blir helt bra etter et prolaps.


Det mange forbinder med prolaps er trykk på Ischiasnerven, med medfølgende smerter nedover I benet, ned mot foten.
Et prolaps kan oppstå alle deler av ryggraden som har en disk/skive, men hyppigst ser man prolapser I korsryggen og deretter nakken.
Hvordan diagnostiseres tilstanden?

Anamnese og undersøkning av pasienten er et viktig verktøy for terapeuten for å kunne diagnostisere et prolaps.
Prolapset kommer vanligvis plutselig, men mange pasienter føler smerter og stivhet i ryggen lenge før den akutte forverringen. Sammen med prolapset skilles det ut noen stoffer som irriterer og fører til betennelse og hevelse rundt prolapset. I denne første fasen er smertene ofte meget intense, men etter en periode vil smertene avta.


Dersom prolapset er av en slik størrelse at det kommer borti nerven, kan funksjonen av nerven bli svekket. Dette kan arte seg som nedsatt følelse i et område av huden på foten/armen, eller sjeldnere, høyere opp på en beina/armene. Det kan også føre til at en eller flere muskler kan bli mer eller mindre lammet. Prolapset kan også være slik at det kun kommer bort i nerven og fører til smerter, når ryggen er i spesielle stillinger.
Ved undersøkelse av en person som lider av prolaps vil en ofte finne uttalt stivhet i nederste del av ryggen. Når pasienten ligger på ryggen, og terapeuten løfter pasientens bein strakt oppover, vil isjiasnerven dras inn mot ryggen, og derved inn mot et eventuelt prolaps. Dette fører til intense smerter, og vil være et typisk og avgjørende funn. Også nedsatt hudfølelse, svekket kraft eller svekkede reflekser kan påvises svarende til den nerven som er skadet.

Behandling
Ut ifra prolapses karakter og symptomer det oppviser har man forskjellige behandlingsalternativer.
I starten gir man som regel ingen behandling, men avventer situasjonen og ser hvordan den utvikler seg. Det anbefales at du prøver å være i noe aktivitet, om det lar seg gjøre. I noen tilfeller blir man imidlertid nødt til å gå til sengs fordi smertene blir uutholdelige når man er oppe. Smertestillende medisiner kan være nødvendig de første dagene.
Når den akutte betennelsen gir seg, kan symptomene avta eller forandre seg. Etter noen dager eller uker vil også prolapset kunne avta i størrelse, og symptomene som skyldtes trykket, forsvinner. I denne perioden er det naturlig å unngå belastninger som forverrer smertene. Det er allikevel viktig å sørge for å komme seg i fysisk aktivitet så fort som mulig. Pass på å holde deg i bevegelse, og begynn snarest mulig å gå korte turer. De fleste blir bra på denne måten, men det kan ta både flere uker og måneder før plagene er helt borte.


Erfaringsmessig kan manipulasjon og trening hjelpe etter den akutte smerten har gitt seg. Trening og bevisstgjøring på holdning/ løfteteknikk er viktig I etterkant for å unngå unødig belastning på diskene.

I svært sjeldne tilfeller kan et prolaps trykke på de nerver som styrer vannlatningen, avføringen eller seksualfunksjonene. Da må du kontakte lege med en gang! Rask operasjon er da nødvendig for at disse funksjonene ikke skal skades for alltid. Kontakt alltid lege umiddelbart hvis du får noen av alarmsymptomene nevnt under.


Vanskeligheter med å tisse.

Slapp endetarmsåpningen med lekkasje av luft og avføring.

Plutselig impotens.

Nedsatt følelse på innsiden av lårene og i skrittet.

Kontakt straks lege hvis du har ett av alarmsymptomene!!

Eirik Bruset, bruset.eirik@gmail.com, tlf: 456 100 11,Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen