Triggerpunkter

Triggerpunkter er lokale små knuter i musklaturen som kan være opphavet til smerte og dårligere funktion


Myofaschiale triggerpunkter har under de seneste hundre årene hatt flere ulike navn. Dessverre brukes en del av de gamle navnene fortsatt, hvilket avspeiler de bristende kunnskapene mange har på området og dessuten skaper en del forvirring både hos pasienter og terapeuter. Noen eksempler som kan være verdt å nevne er muskelknuter, tenderpoints, myalgi, myos, muskelreumatisme og muskelbetennelse.

Et triggerpunkt er et hyperirritert punkt i en spent muskelstreng. Den muskelen som strengen er en del av, kan for øvrig være helt avslappet. Det hyperirriterte punktet finnes i muskelvevet eller i det bindevevet (faschia) som omgir muskelen. Et triggerpunkt er alltid palpasjonsømt, og kan gi projisert smerte til en annen del av kroppen, samt såkalte autonome fenomen. De autonome fenomenene formidles via det autonome nervesystemet og kan medføre eksempelvis økt svetteaktivitet.

Den smerten som projiseres fra et triggerpunkt, projiseres alltid til et bestemt sted avhengig av hvilken muskel som er påvirket. Eksempelvis projiseres smerten fra et triggerpunkt i m. trapezius pars descendens alltid mot nakke og / eller tinning, aldri ut i arm. På samme måte projiseres smerten fra et triggerpunkt i m. infraspinatus, alltid ut til skulder og / eller arm, aldri til tinning.

Triggerpunkter er noe alle mennesker før eller senere vil rammes av. Det er faktisk slik at de fleste av oss stadig går omkring med triggerpunkter uten å kjenne til det. Et triggerpunkt kan nemlig finnes uten å gi symptom (latent triggerpunkt). Punktet vil hele tiden finnes der, og kan ved en ytterst liten irritasjon aktiveres og utløse de karakteristiske symptomer man får av dem.

Statistisk sett viser det seg at triggerpunkter er vanligst hos kvinner mellom 30-50 år. Det har også vist seg at de med stillesittende arbeid oftere rammes enn de som har et fysisk arbeid.

De musklene som rammes oftest av triggerpunkter er skulder, bekken og tyggemuskulaturen. De vanligste påvirkede musklene i disse områdene er
m. trapezius pars descendens, m. infraspinatus, m. sternocleidomastoideus,
m. levator scapulae, m. quadratus lumborum og gluteus minimus.

Eirik Bruset, bruset.eirik@gmail.com, tlf: 456 100 11,Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen