Ergonomi

Råd og tips hvordan man på en bedre måte kan utføre sine daglige gjøremål både på jobben og i hjemmet

Ergonomi er tilpasning mellom arbeidsmiljø/teknikk og mennesket. God tilrettelegging av arbeidsplasser er med på å forebygge muskel- og skjelettlidelser.

Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger/- bevegelser og anledning til variasjon i arbeidet. Utstyr skal kunne reguleres slik at det kan tilpasses den enkelte, og hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov.

Eirik Bruset, bruset.eirik@gmail.com, tlf: 456 100 11,Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen