Massage

Med ulike grep bearbeider man musklene og gjør dem mykere og mer elastiske. Dette øker sirkulasjonen og stimulerer hormon- og nerveaktiviteten. Klassisk massasje kan være avslappende, behandlende eller forebyggende, alt etter hva klienten ønsker og hva massøren har spesialisert seg på. Klassisk massasje kan for eksempel omfatte bindevevsmassasje, triggerpunktbehandling eller idrettsmassasje. Noen har også spesialisert seg på fibromassasje, kopping, aromamassasje. Grunnprinsippet er å øke blodgjennomstrømningen og tøye muskelfibrene.

Forskjellige teknikker som brukes under massagen.

Effleurage
Strykninger med håndflater og fingre i vene- og lymfedrenasjens retning. Brukes ofte i begynnelsen og i slutten av en behandling.
 
Petrissage
Knaing av muskler langs eller på tvers av fiberretningen. Denne teknikken er mer dyptgående enn effleurage og er effektiv for å myke opp huden og øke blodsirkulasjonen.
 
Friksjoner
En intens bearbeiding av muskler og bindevev. Utføres på tvers av fiberretningen eller i sirkelbevegelser. Denne teknikken er svært dyptgående.
 
Saksing
Muskelfibrene tøyes rytmisk på tvers av fiberretningen.

 

Effekter av Massage

Musklene blir smidigere og mer elastiske. Musklenes næringsopptak øker. Tilhelingen av sliten og/eller skadet muskulatur går raskere og fibrosedannelsen minsker. Massasjen virker avslappende på muskulaturen. Massasje påvirker i tillegg det autonome nervesystemet som refleksorisk øker blodsirkulasjonen. Gjennomstrømningen i kappilærårene (hårrørsårene) øker, både vevets blodvolum og sirkulasjonshastigheten øker. Lymfesirkulasjonen øker, noe som er vist i flere forsøk med massasje.
 
Oxytocin-hormon Effektene
Ved massasje frigjøres oxytocin-hormoner, som er hormonet for ro og velvære. Oxytocin er en motpol mot "kamp-og flukt" hormonene som aktiviseres av stress. Dermed kan vi si at massasje har virkning mot stress. Oxytocin har mange flere gode virkninger; det senker angstnivået, høyner smerteterskelen, forbedrer funksjonene i imunforsvaret, senker blodtrykket, øker næringsopptaket, virker gunstig på våre evner til problemløsning, øker sårtilhelingsprosessene m.m. Forskere mener at gjentagende økninger av oxytocinnivåene gir et langvarig effektmønster som kan opprettholdes over lang tid. Oxytocin påvirker igjen nivåene av dopamin, serotonin, noradrenalin og adrenalin. (Moberg, Kerstin Uvnäs, Forsker ved TRI, Florida USA).

Eirik Bruset, bruset.eirik@gmail.com, tlf: 456 100 11,Gamle Drammensvei 98, 3420 Lierskogen